Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Naujienos  >>   Informacija dėl šildymo sezono pabaigos  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2009-04-02 Informacija dėl šildymo sezono pabaigos
Šildymo sezonas baigiamas kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10° C.
Šilumos vartotojai (t. sk. ir daugiabučių namų gyventojai), vadovaujantis Įstatymo ir Taisyklių nuostatomis, turi teisę nuspręsti patys dėl savo pastatų šildymo pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų (Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas” Žin., 2004, Nr. 105-3911) reikalavimų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytų įstaigų pastatus, kuriems šildymo sezono pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.
                <...>
1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus , kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.
2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą ūkio ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.
3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti.Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma  to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.
<...>
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama