Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Naujienos  >>   Keisis šilumos kiekio paskirstymo tvarka  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2009-04-22 Keisis šilumos kiekio paskirstymo tvarka
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ informuoja daugiabučių namų butų ir kitų negyvenamų patalpų savininkus, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr 51-2254, 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi „kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir paskirstomas ( išdalijamas) vartotojams, kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti metodus, nustačius kokia visų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui“.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005 gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtino rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą Nr.4 (Žin., 2005, Nr. 60-2158), kuris taikomas pastatuose su individualiais karšto vandens šilumokaičiais ir kai per ataskaitinį laikotarpį suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato šilumos tinklų įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o butuose suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas karšto vandens skaitikliais arba pagal karšto vandens suvartojimo normas. Šis šilumos skirstymo metodas atitinka šiuo metu UAB „Raseinių šilumos tinklai“ taikomą šilumos paskirstymo būdą gyvenamuose namuose.
Ne šildymo sezono metu esant name karšto vandens tiekimo sistemai, kiekviename daugiabučiame name suvartotą šilumos energiją fiksuoja šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas namo šilumos punkte. Gyventojai mokės už šiuo prietaisu fiksuotą šilumos kiekį kuris bus paskirstomas taip: iš viso name sunaudoto šilumos kiekio atėmus karštam vandeniui ruošti sunaudotą šilumos kiekį, likęs paskirstomas karšto vandens temperatūrai palaikyti tai yra šiluma kuri , prarandama vamzdynuose, karštam vandeniui cirkuliuojant iš šilumos punkto iki kiekvieno buto ir gyvatukuose. Ne šildymo sezono metu mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą kiekvieną mėnesį bus skirtingas. Jo dydis priklausys nuo ruošiamo karšto vandens temperatūros,nuo karšto vandens vamzdynų izoliacijos kokybės ir teisingai deklaruoto sunaudoto butuose karšto vandens kiekio. Prašome, daugiabučių namų gyventojus, karšto vandens kiekį deklaruoti pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos rodmenis.
Pvz.: šilumos skaitiklis užfiksavo 10 000 kWh, name 40 butų, namo gyventojai sunaudojo (deklaravo) 60 m3 karšto vandens, 51 kWh/m3 – vieno m3 vandens pašildymo norma, 22,96 ct/kWh – šilumos kaina. Mokestis už karšto vandens cirkuliaciją vienam butui su rankšluosčių džiovintuvu skaičiuojamas taip: (10 000 kWh - (60 m3x 51 kWh/m3)) : 40 butų = 173,5  x 22,96 ct/kWh  = 39,84 Lt/butui (be PVM).
Pagal iki šiol galiojusią tvarką ne šildymo sezono metu karšto vandens temperatūrai palaikyti buvo taikomi vidutiniai šilumos sąnaudų normatyvai 160 kWh. butui per mėnesį, kai bute įrengta dvivamzdė karšto vandens tiekimo cirkuliacinė sistema su vonios šildytuvu, 80 kWh. butui per mėnesį, kai bute įrengta dvivamzdė karšto vandens tiekimo cirkuliacinė sistema be vonios šildytuvu ir 10 kWh. butui per mėnesį, kai karšto vandens tiekimo cirkuliacinė sistema įrengta tik daugiabučio namo rūsyje.
Šildymo sezono metu gyventojai mokės taip: šilumos kiekis šildymui skaičiuojamas iš įvade šilumos apskaitos prietaiso išmatuoto šilumos kiekio atimant šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui bei cirkuliacijai.
Pvz.: Šildymo sezono metu šilumos skaitiklis užfiksavo 60 000 kWh, name 40 butų, namo gyventojai sunaudojo (deklaravo) 60 m3 karšto vandens, 51 kWh/m3 – vieno m3 vandens pašildymo norma, 160 kWh. - vidutinis šilumos sąnaudų normatyvas karšto vandens temperatūrai palaikyti. Šilumos kiekis šildymui skaičiuojamas: 60 m3x 51 kWh/m3 = 3060 kWh., 160 kWh. x 40 butų = 6400 kWh., 60 000 kWh – (3060 kWh. + 6400 kWh.) = 50540 kWh.
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama