Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Naujienos  >>   Pranešimas apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2009-09-25 Pranešimas apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ informuoja, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu  Nr. (1.2)TS-324 „Dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ nustačius UAB „Raseinių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir perkamos šilumos kainas, nuo 2009 m. spalio 1 dienos taikomi tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):
Tg nš kd – 7,45 ct/kWh;
Tpt kd – 7,45 ct/kWh;
Tpr kd – 4,06 ct/kWh;
Tpt – 14,16 ct/kWh.
Nuo 2009 m. spalio 1 dienos taikomos tokios galutinės šilumos kainos:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kai šiluma teikiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų, kainos (be PVM):
1.1. vienanarė: 19,00 ct/kWh;
1.2. dvinarė: 68,96 Lt/kWh pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) ir 10,77 ct/kWh kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį).
2. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų, kainos (be PVM):
2.1. vienanarė: 19,27 ct/kWh;
2.2. dvinarė: 70,88 Lt/kWh pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) ir 10,77 ct/kWh kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį).
3. Šilumos pardavimo vartotojams kaina (be PVM): 5,94 Lt per mėnesį vienam vartotojui, daugiabučių namų gyventojams – 0,75 ct/kWh arba pasirinktinai 5,94 Lt per mėnesį.
4. Vienanarės šilumos kainos daugiabučių namų gyventojams, kai šiluma teikiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų, be PVM- 19,75 ct/kWh; su 9 proc. PVM -  21,53 ct/kWh.
5. Vienanarės šilumos kainos daugiabučių namų gyventojams, kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų, be PVM- 20,02 ct/kWh; su 9 proc. PVM - 21,82 ct/kWh.
6. Vienanarės šilumos kainos, taikomos kitiems vartotojams: šilumos, patiektos iki pastatų šilumos įvadų, kai šiluma teikiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų, kaina be PVM – 19,00 ct/kWh; su 21 proc. PVM - 22,99 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina be PVM – 5,94 Lt; su 21proc. PVM - 7,19 Lt per mėnesį vienam vartotojui.
7. Vienanarės šilumos kainos, taikomos kitiems vartotojams: šilumos, patiektos iki pastatų šilumos įvadų, kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų, kaina be PVM – 19,27 ct/kWh; su 21 proc. PVM -  23,32 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina be PVM – 5,94 Lt; su 21proc. PVM - 7,19 Lt per mėnesį vienam vartotojui.
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama