Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Naujienos  >>   VKEKK nutarimas dėl šilumos ir karšto vandens kainų pasikeitus PVM  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis
2009-08-12 VKEKK nutarimas dėl šilumos ir karšto vandens kainų pasikeitus PVM
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
 
NUTARIMAS
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PASIKEITUS PVM
 
2009 m. liepos 31 d. Nr. O3-113
Vilnius
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija), įsigaliojus Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58, 91 ir 1251 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-782(2) bei Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-930(2), n u t a r i a:
22. Iš dalies pakeisti 2008 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos nutarimo Nr. O3-111 „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių šilumos tinklai“ (Inf. pr., 2008, Nr. 67-911) 5, 6, 7 ir 8 punktus išdėstant juos taip:
„5. vienanares šilumos kainas, taikomas daugiabučių namų gyventojams:
5.1. kai šilumos kaina nediferencijuota pagal šilumos punktų nuosavybę – 25,75 ct/kWh (su 9 proc. PVM);
5.2. kaišilumos kaina diferencijuota pagal šilumos punktų nuosavybę ir šiluma tiekiama iš individualių vartotojams priklausančių šilumos punktų – 25,54 ct už kWh (su 9 proc. PVM);
5.3. kai šilumos kaina diferencijuota pagal šilumos punktų nuosavybę ir šiluma tiekiama iš individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų – 25,80 ct už kWh (su 9 proc. PVM);
6. šilumos kainas, taikomas kitiems vartotojams:
6.1.šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų)  nediferencijuotą pagal šilumos punktų nuosavybę kainą, taikoma kitiems vartotojams –
27,72 ct/kWh (su 21 proc. PVM), šilumos pardavimo kainą – 6,79 Lt per mėnesį vienam vartotojui (su 21 proc. PVM);
6.2. šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), diferencijuotą pagal šilumos punktų nuosavybę kainą, taikomą kitiems vartotojams, kaišiluma tiekiama iš individualių vartotojams priklausančių šilumos punktų – 27,49 ct už kWh (su 21 proc. PVM), šilumos pardavimo kainą – 6,79 Lt per mėnesį vienam vartotojui (su 21 proc. PVM);
6.3. šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), diferencijuotą pagal šilumos punktų nuosavybę kainą, taikomą kitiems vartotojams, kaišiluma tiekiama iš individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų – 27,78 ct už kWh (su 21 proc. PVM), šilumos pardavimo kainą – 6,79 Lt per mėnesį vienam vartotojui (su 21 proc. PVM);
7. karšto vandens kainas, taikomas daugiabučių namų gyventojams:
7.1. kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių per vartotojams priklausančius šilumos punktus (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) ir šilumos kaina– 20,24 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);
7.2. kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių per šilumos tiekėjui priklausančius šilumos punktus (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) –
20,37 Lt/m3 (su 9 proc. PVM);
8. karšto vandens kainas, taikomas kitiems vartotojams:
8.1. kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių per vartotojams priklausančius šilumos punktus (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) –
22,47 Lt/m3 (su 21 proc. PVM);"
<<< atgal
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama