Korupcijos prevencija

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ korupcijos prevencijos programa
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020-2023 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, vertinimo, saugojimo ir ekspovavimo tvarkos aprašas

Praneškite apie korupciją
Kviečiame informuoti (ne anonimiškai) UAB „Raseinių šilumos tinklai“ antikorupcijos komisiją apie neteisėtą bendrovės darbuotojų elgesį ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą, sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas), su kuriomis teko susidurti. Pranešime trumpai išdėstykite įvykio aplinkybes, laiką, vietą, nurodykite liudytojus, įrodymus ir išdėstykite savo nuomonę.
Pageidaujantiems gauti atsakymą arba, kad būtų galima informuoti apie tyrimo eigą, rezultatus ir išvadas, prašome nurodyti kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir kt.) ir pažymėti, kokiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar laišku – jūs norėtumėte gauti informaciją.
Jei informacija pateikiama oficialiai – atsakymas teikiamas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, atsakyme nurodant tiek informacijos, kiek jos pateikti leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Pranešimus, susijusius su korupcija, galite pateikti direktoriaus pavaduotojui gamybai Raimundui Jazdauskui, kuris yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę UAB „Raseinių šilumos tinklai“.
Pranešimai gali būti pateikiami:
telefonu (8 428) 51951;
elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu;
atsiuntus paštu ar per pasiuntinį adresu Pieninės g. 2, 60133, Raseiniai.
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti, melagingai įskųsti nekaltą asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236 straipsniuose.