Vartotojams

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkos aprašas
Vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus neteisminiu būdu nagrinėja šios institucijos:
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) ?213 5166, faks. (8 5) 213 5270, www.vert.lt – Energetikos įstatyme numatytose vartotojų teisių apsaugos srityse;
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el.p. tarnyba@vvtat.lt, www.vartotojoteises.lt nagrinėja tuos vartotojų ginčus, kurie nėra priskirti nagrinėti aukščiau išvardytų institucijų kompetencijai.
Vartojimo ginčų neteisinio sprendimo subjektų sąrašas