Veiklos sritys

Pagrindinė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ veikla - garo ir termofikacinio vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas apšildymui, technologijai ir karšto vandens ruošimui. 
Kita licencijuota veikla: 

  • vandens šildymo katilų, garo katilų bandymai, techninė priežiūra, technologinis valdymas, šių katilų pagalbinių įrenginių šilumokaičių eksploatacija; 
  • šilumos punktų, šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas; 
  • šilumos energijos apskaitos priemonių techninė priežiūra; 
  • šilumos įrenginių apsaugos ir automatikos priemonių eksploatavimas; 
  • bendroji pastatų statyba ir civiliniai inžineriniai statybos darbai (pastatų vidaus šildymo sistemų bei miesto šilumos tinklų hidraulinis bandymas, plovimas ir remontas); 
  • kiti darbai pagal interesantų pageidavimus. 

Darbų ir paslaugų kainos nustatomos pagal bendrovės įkainius arba šalių susitarimą.