Sutartys

Karšto vandens pirkimo - pardavimo sutartis

Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis

Visa informacijos apie šilumos ir/ ar karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta paskambinus telefonu  (8 428) 54 145  arba užsukus į UAB „Raseinių šilumos tinklai" klientų aptarnavimo skyrių.