Naujienos

Baigti Viduklės katilinės modernizavimo darbai

2021 10 06

Antradienį, spalio 5 d., Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir Vietinio turto ir valdymo skyriaus vedėjas Robertas Pareigis lankėsi Viduklės miestelio katilinėje, kur pastatytas 930 kW biokuro katilas. Savivaldybės atstovai susitiko su UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktoriumi Modestu Globiu ir darbuotojais, kurie aprodė įrenginį ir akcentavo apie efektyvesnį katilinės darbą ją modernizavus.
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ su Lietuvos verslo paramos agentūra 2019 m. pasirašė 209 tūkst. Eur (iš jų 50 tūkst. Eur skirta iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto) finansavimo sutartį dėl Viduklės miestelio katilinės modernizavimo. Įmonė įgyvendindama šį projektą prisidėjo prie LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų ir jų uždavinių.
Rangovas UAB „NEST Baltija“.