Naujienos

Dėl kompensacijų už šildymą

2022 09 08

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo (iki 2024-04-30 nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas);
2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas;
3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 147 Eur; 2 VRP – 294 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Gyvenant būste kelioms asmenų grupėms ir kai atsiskaitoma pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), kompensacijos dydis, apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei, t. y. taikant 2 VRP dydžius kiekvienam tame būste gyvenančiam asmeniui.

Dėl kompensacijų kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Vytauto Didžiojo g. 17, 60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 582.
Dėl sutarčių dėl skolos apmokėjimo už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį kreiptis į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Pieninės g. 2, Raseiniai, tel. (8 428) 54 145.