Naujienos

Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo

2022 01 21

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – „Komisija“) vykdo „Dyzelinio krosnių kuro“ pirkimą atviro konkurso būdu. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2022 m. sausio 17 d. Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje kuro skelbimai ir ataskaitos, skelbimo Nr. SK-5 ir Perkančiosios organizacijos tinklalapyje www.raseiniust.lt .

Pirkėjas patikslina konkurso sąlygų  2.1. punktą sekančiai „Šiuo pirkimu yra perkamas dyzelinis krosnių kuras  šilumos energijos gamybai (toliau – „Kuras“)“.

  Komisijos pirmininkas                                                                                                         Povilas Judickis