Naujienos

Gyventojų žiniai

2022 07 08

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 1–171 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo“, nuo 2022 m. birželio 01 d. daugiabučių namų gyventojai už namo šilumos punkto šildymo ir karšto vandens tiekimo įrenginių, esančių šilumos tiekimo įmonės balanse, remontą ar keitimą (išskyrus darbus, numatytus šildymo ir karšto vandens vidaus sistemų eksploatavimo apraše) turės sumokėti šilumos tiekimo įmonei proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje pagal faktines išlaidas (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo susijusias administracines išlaidas).
Namo šilumos punkto šildymo ir karšto vandens ruošimo įrenginius butų ir kitų patalpų savininkai bendru sutarimu gali perimti neatlygintinai iš šilumos tiekėjo į savo balansą ir remontą ar keitimą administruoti savarankiškai.
Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose atlikta šilumos punktų renovacija ir šildymo ir karšto vandens ruošimo įrenginiai yra butų ir kitų patalpų savininkų dalinė nuosavybė, minėtų įrenginių keitimas, remontas (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo susijusias administracines išlaidas) organizuojamas namo administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų bendru sutarimu.
Individualių vienbučių ar dvibučių namų kur šildymo ir karšto vandens ruošimo įrenginiai yra savininkų nuosavybė, minėtų įrenginių keitimas, remontas (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo susijusias administracines išlaidas) vykdomas privačios nuosavybės administravimo tvarka.