Naujienos

Šiluvos miestelyje modernizuojama katilinė

2022 02 23

Įgyvendinant projektą „Šiluvos mstl. katilinės kapitalinio remonto darbai pastatant 320 kW biokuro katilą“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atliko supaprastinta atvirą konkursą. Konkurso laimėtoja tapo UAB „Artakija“, su kuria 2021 m. liepos 28 d. buvo pasirašyta viešojo darbų pirkimo–pardavimo sutartis.
Pirkimo objekto įsigijimas iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, kita dalis bus finansuojama Perkančiojo subjekto lėšomis.
UAB „Artakija“ iki 2021 m. lapkričio 25 d. atliko paruošiamuosius darbus – demontavo seną katilą, vamzdynus, išbetonavo esamos stoginės grindis, kurioje bus saugomas biokuro rezervas, taip pat paruošė vietą ir išbetonavo aikštelę kuro pakėlimo įrenginiams.
2021 m. gruodžio 16 d. į Šiluvos katilinę buvo atvežtas biokuro katilas su visais priklausiniais. Iki 2022 m. vasario 18 d. esamos katilinės patalpose jau sumūrytas biokuro sandėlis. Sumontuotas biokuro katilas su kuro pakėlimo į kuro sandėlį ir kuro padavimo į katilą įrenginiais. Sumontuoti ir izoliuoti vamzdynai, naujas dūmų kanalas nuo katilo iki esamo dūmtraukio.
Rangovas iki 2022 m. vasario 28 d. planuoja atlikti naujo 320 kW biokuro katilo valdymo įrenginių pajungimo darbus, o iki kovo 18 d. katilo paleidimą-derinimą bei personalo apmokymą.