Naujienos

Viduklės miestelyje modernizuojama katilinė

2021 06 03

Ketvirtadienį, birželio 3 d., Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis ir administracijos direktorius Edmundas Jonyla lankėsi modernizuojamoje Viduklės miestelio katilinėje. Savivaldybės vadovai susitiko su UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktoriumi Modestu Globiu, kuris aprodė atnaujinamą įrenginį ir akcentavo apie efektyvesnį katilinės darbą ją modernizavus.
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ su Lietuvos verslo paramos agentūra 2019 m. pasirašė 209 000 Eur finansavimo sutartį dėl Viduklės miestelio katilinės modernizavimo. Įmonė įgyvendindama šį projektą prisideda prie LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų ir jų uždavinių.
Vieni iš pagrindinių ilgalaikių uždavinių:
didinti elektros energijos, šilumos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius;
sumažinti teršalų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagamintos energijos vienetui;
sumažinti šalies priklausomybę nuo kuro importo, padidinant energijos gamybą iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių.
Trumpalaikiai tikslai:
užtikrinti patikimą ir saugų, neviršijantį numatytų taršos limitų, energijos tiekimą, didinti energijos taupymą ir naudojimo efektyvumą, tinkamai naudojant ES struktūrinių paramos fondų, valstybės ir privačias lėšas;
padidinti pirminės energijos transformavimo veiksmingumą centralizuotose šilumos tiekimo sektoriuose, mažinant šilumos perdavimo nuostolius;
įgyvendinus Viduklės miestelio katilinės modernizavimą, šildymo sezono metu bendrovėje dirbtų 1 operatorius, vietoje šiuo metu dirbančių 4 operatorių, bendrovė per metus sutaupytų apie 25000 Eur.
Pagal pasirašytą rangos sutartį su UAB „Nest Baltija“, darbai bus atlikti iki 2021 m. gruodžio 31 d.