Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas 2021 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2022 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

II ketv.

Valdybos nariai

3

33

110

29

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas gamybai, vyr. buhalteris

3

2692

2536

4819

Vyr. inžinierius, inžinieriai, IT administratorius

4

1396

1476

1498

Meistrai

4

1668

1769

1704

Katilinės operatoriai

15

1162

1162

1268

Katilinės sezoniniai operatoriai

5

822

850

878

 

Buhalteris, ekonomistas

2

1702

1742

1867

Kontrolieriai

2

978

1044

1085

Darbininkai

19

1045

968

1038