Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas 2020 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2021 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

I ketv.

Valdybos nariai

5

19

0

 

 

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas gamybai

2

2199

2236

 

 

 

Vyr. inžinierius, inžinieriai, IT administratorius

4

1322

1350

 

 

 

Meistrai

4

1510

1667

 

 

 

Katilinės operatoriai

15

1095

1043

 

 

 

Katilinės sezoniniai operatoriai

10

644

829

 

 

 

Buhalteriai, ekonomistas

3

1791

1871

 

 

 

Kontrolieriai

2

959

988

 

 

 

Darbininkai

20

903

1069