Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas 2021 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2022 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketv.

Valdybos nariai

3

33

110

29

133

77

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas gamybai, vyr. buhalteris

3

2692

2536

4819

3531

2866

Vyr. inžinierius, inžinieriai, IT administratorius

3

1396

1476

1498

1668

1765

Meistrai

4

1668

1769

1704

1805

2105

Katilinės operatoriai

16

1162

1162

1268

1452

1255

Katilinės sezoniniai operatoriai

9

822

850

878

632

Buhalteris, ekonomistas

2

1702

1742

1867

1958

1742

Kontrolieriai

2

978

1044

1085

1225

1077

Darbininkai

19

1045

968

1038

 1041

1043