Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas 2022 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Priskaičiuotas 2023 m. vidutinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

II ketv.

Valdybos nariai

0

87

0

0

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas gamybai, vyr. buhalteris

3

3438

2947

3780

Vyr. inžinierius, inžinieriai, IT administratorius

3

1602

1589

1558

Meistrai

4

1846

1990

1929

Katilinės operatoriai

16

1284

1324

1339

Katilinės sezoniniai operatoriai

8

787

976

772

 

Buhalteris, ekonomistas

2

1827

1900

1919

Kontrolieriai

2

1108

1131

1312

Darbininkai

20

1022

1124

1181