2014–2020 m. ES finansuojami projektai

Projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0041)

2016 m. lapkričio 29 d. l. e. energetikos ministro pareigas Rokas Masiulis pasirašė įsakymą Nr. 1–315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA–K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Šiuo įsakymu skirtas finansavimas UAB „Raseinių šilumos tinklai" projektui „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" (paraiškos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-01-0041) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
2016 m. gruodžio 27 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) tarp VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB „Raseinių šilumos tinklai" buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0041 „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas" sutartis. Šio projekto vertė – 714 487 Eur (skaičiuojant su pridėtinės vertės mokesčiu), iš jų ES lėšos – 308653.81 Eur.
2017 m. liepos 14 d. pasirašyta šio projekto rangos sutartis. Sutartį pasirašė UAB „Raseinių šilumos tinklai" direktorius Modestas Globys ir UAB „Plungės lagūna" direktorius Povilas Batavičius.
2018 m. gegužės mėnesį po šildymo sezono pabaigos pirmiausia darbai buvo pradėti Viduklės miestelyje prie daugiabučių namų (Gamyklos g. 2, 7, 1A, 1B, Ataugos g. 24, 38 ir Kęstučio g. 1.). Šiame miestelyje renovuota 0,67 km šilumos tinklų.
Projekto metu Raseiniuose renovuota 0,47 km šilumos tinklų (Kalnų g. 3, Vaižganto g. 22, Jaunimo g. 19A, Ateities g. 23, Maironio g. 8), Ariogaloje (Vytauto, Žemaičių ir Verdėlupio gatvėse) – 1,16 km. Iš viso buvo renovuota vamzdynų daugiau kaip 2,3 km.
Visi darbai buvo atlikti pagal numatytą grafiką iki 2018-2019 m. šildymo sezono pradžios.
Šis projektas neginčytinai prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo, gamtinių išteklių taupymo ir šiluminės energijos kainos mažinimo. Rezultatai jau dabar juntami. Už 2019 m. sausio mėnesį šiluminės energijos kaina gyventojams mažėja nuo 5,50 iki 5,41 euro cnt/kWh. Tai 13-ta vieta Lietuvoje pagal šiluminės energijos kainą iš 60 – ties tiekėjų.

Projektas „Nemakščių katilinės rekonstrukcija" (Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-02-0001)

2018 m. lapkričio 21 d. buvo pasirašyta finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinės katilo keitimo (iškastinis kuras keičiamas biokuru).

Projekto pradžia - 2018-11-21. Projekto pabaiga - 2019-10-30.

Rangos darbus atliko UAB „Artakija".

Projekto metu įrengtas naujas 0,32 MW šilumos galios biomase kūrenamas katilas, Nemakščių katilinėje adresu Raseinių r. sav. Nemakščių seno Nemakščių mstl., Laisvės g. 11. Projekto vertė – 150800 Eur. Finansavimo suma ES lėšomis – 77100 Eur, savos lėšos – 73700 Eur.

Šio projekto įgyvendinimas - efektyvesnės energijos gamybos užtikrinimas bei didesnio atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas šilumos ūkio sektoriuose.

Šiuo projektu sumažinta šilumos energijos gamybos įrenginių tarša ir užtikrinta atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtra.

Projektas „Viduklės mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju" (projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-0003)


2019 m. balandžio 9 d. buvo pasirašyta finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl projekto „Viduklės mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju" (projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-0003). Projektas finansuojami iš Sanglaudos fondo.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma Viduklės mstl. pakeisti esamą 0,93 MW biokuro katilą nauju 0,93 MW biokuro katilu. Projekto vertė – 151600 Eur. Finansavimo suma ES lėšomis – 90960 Eur, savos lėšos 60640 Eur. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. balandžio 9 iki 2021m. gruodžio 31 d.
Projekto tikslas užtikrinti tolimesnį biokuro naudojimą šilumos gamybai keičiant seną katilą nauju 0,93 MW galios biokuro katilu.
Pakeitus katilą padidės šilumos tiekimo patikimumas, šilumos energija bus gaminama efektyviau.
UAB „Raseinių šilumos tinklai" įgyvendindami projektą Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-02-0003 „Viduklės mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju" 2020 m. spalio 23 d. pasirašė viešojo darbų pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „NEST Baltija".

Projektas „Šiluvos mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju" (projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-0004)


2019 m. balandžio 9 d. buvo pasirašyta finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl projekto „Šiluvos mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju" (projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-0004). Projektas finansuojami iš Sanglaudos fondo.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma Šiluvos mstl. pakeisti esamą 0,32 MW katilą nauju 0,32 MW biokuro katilu. Projekto vertė – 103600 Eur. Finansavimo suma ES lėšomis – 62160 Eur, savos lėšos 41440 Eur.
Projekto tikslas - užtikrinti tolimesnį biokuro naudojimą šilumos gamybai keičiant seną katilą nauju 0,32 MW biokuro katilu.
Pakeitus katilą padidės šilumos tiekimo patikimumas, šilumos energija bus gaminama efektyviau.
UAB „Raseinių šilumos tinklai" įgyvendindami projektą Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-02-0004 „Šiluvos mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju" 2021 m. liepos 28 d. pasirašė viešojo darbų pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „Artakija". Rangovas - UAB „ARTAKIJA“ 2022 m. vasario 28 d. užbaigė naujo 320 kW biokuro katilo valdymo įrenginių pajungimo darbus, o iki 2022 m. kovo 18 d. katilo paleidimą-derinimą bei personalo apmokymą ir perdavė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pastoviam naudojimui.