Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros finansuojami projektai

  • Titulinis
  • ES projektai
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros finansuoj...

Projektas „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas Raseinių šilumos tinklų teritorijoje“

2021 m. rugpjūčio 4 d. per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) bendrovė pateikė paraišką Nr. KK-AM-SVJ01-0157 Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-365 patvirtintu Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašu. Aprašo nustatyta tvarka atlikus Paraiškos administracinės atitikties ir aplinkosauginį-techninį vertinimą, APVA direktorius priėmė sprendimą Pareiškėjui skirti finansavimą. Sprendimas buvo patvirtintas 2022 m. sausio 21 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-197 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo“.
Finansavimo sutartis su APVA pasirašyta 2022 m. vasario 3 d. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įsipareigojo įrengti saulės šviesos energijos fotovoltinę 85 kWp galios elektrinę ir pasiekti 696,2 t CO2e/20 metų skaičiuojamąjį ŠESD sumažinimo kiekį. APVA įsipareigojo suteikti bendrovei ne didesnę kaip 20910,00 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai dešimt eurų 00 ct) subsidiją.
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ fotovoltinės darbų pirkimą atliko per Centrinę perkančiąją organizaciją. Fotovoltinės įrengimo darbų atlikėju parinkta įmonė – UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, kuri pasiūlė darbus atlikti už 69344 Eur. Sutartis dėl darbų atlikimo pasirašyta 2022 m. balandžio 1 d. Darbai atlikti 2023 m. balandžio 26 d.